JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ZAKUP RESTORANSKOG PROSTORA U SKLOPU PALAČE GALBIANI

Za preuzimanje dokumentacije dovoljno je upisati ime, adresu elektronske pošte i kliknuti na “POŠALJI POVEZNICU”, te će na vašu adresu elektronske pošte stići poruka sa poveznicom.

IME *

ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE *

 

Sukladno članku 80.  stavku 2. ZJN 2016 , objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik MIHOVILA d.o.o., iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

Nabava restoranske opreme

180828 – Obavijest o nabavi.PDF

Za preuzimanje dokumentacije dovoljno je upisati ime, adresu elektronske pošte i kliknuti na “POŠALJI POVEZNICU”, te će na vašu adresu elektronske pošte stići poruka sa poveznicom.

IME *

ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE *

 

Sukladno članku 80.  stavku 2. ZJN 2016 , objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik MIHOVILA d.o.o., iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.